You are currently viewing Wizyta pilotażowa w Dublinie

Wizyta pilotażowa w Dublinie

  • Post author:

Od 26 do 29 listopada pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego UW „Tożsamość-Dialog-Bezpieczeństwo” odbyli w Dublinie szereg spotkań z przedstawicielami organizacji polonijnych, a także przedstawicielami Ambasady RP w Irlandii, na czele z Panią Ambasador Anną Sochańską oraz Panem Konsulem Grzegorzem Salą. Wyjazd miał na celu przygotowanie do kompleksowych badań socjologicznych nad tożsamością Polonii w Irlandii.