Bezpieczeństwo narodowe - religia - historia

Celem badań jest ukazanie efektów analiz obszaru problemowego ujawniającego się w wyniku oddziaływania na siebie i wzajemnego przenikania myślenia religijnego i dotyczącego tworzenia bezpieczeństwa narodowego Polski.

Zespół projektowy: dr hab. Cezary Smuniewski prof. ucz., dr Konrad Majka, mgr Błażej Bado

Rezultaty projektu:

B. Bado, Ideological and organizational changes in American peace movements on the eve of the Civil War. A study of Peter Brock’s thought, “Polish Journal of Political Science” 2021, Vol. 7, No. 4, s. 7–22.

B. Łaciak, C. Smuniewski, M. Boguszewski, The 2021 Migration Crisis in the Eyes of the Polish Priests from the Polish-Belarusian Borderland, „Studia i Analizy Nauk o Polityce” 2022, 2, s. 43–61, DOI: https://doi.org/10.31743/sanp.14531.

G. Klein, Praktyki religijne żołnierzy w II Rzeczpospolitej – regulacje w Dziennikach Rozkazów Wojskowych, „Studia Administracji i Bezpieczeństwa” 2022, 12, s. 189–203, DOI: 10.5604/01.3001.0015.9233.

C. Smuniewski, K. Kochańczyk-Bonińska, K. Majka, The Project: “Implementation of the educational program »Politics – Religion – Security. Conflicts and attempts to resolve them« basing on international cooperation.” Presentation of the Content of the Training Module – Teaching Materials, „Polish Journal of Political Science” 2022, Vol. 8, Issue 2, s. 52–67, eISSN 2391-3991, DOI: 10.58183/pjps.02122022.

G. Klein, The theme of a crusader in “Dabiq” – a propaganda magazine of the Islamic State (Daesh), Studia Administracji i Bezpieczeństwa” 2023, 14 (14), s. 241–256.