Przygotowanie do digitalizacji archiwum Centralnego Ośrodek Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie (1939-2003) przy kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika – projekt pilotażowy

Celem projektu jest przeprowadzenie prac przygotowujących do digitalizacji archiwum Centralnego Ośrodek Duszpasterstwa Emigracyjnego w Rzymie (1939-2003) przy kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika. Archiwum to jest unikatowym w skali światowej zbiorem dokumentów prezentujących życie Polaków na świecie, działania Kościoła katolickiego, różnych podmiotów polonijnych i indywidulanych osób na rzecz Polonii. Zasoby tego archiwum ukazują charakterystyczne dla Polski splecenie elementu religijnego z narodowym, zawierają dokumenty dotyczące troski o kulturę polską, dziedzictwo narodowe, tożsamość narodową, życie społeczne. Ważną częścią archiwum są treści zawierające informacje o działaniach Polonii mających na celu przywrócenie pełnej suwerenności Polski, szczególnie w okresie PRL.

 

Rezultaty projektu:

J. Skrabski, C. Smuniewski, K. Kochańczyk-Bonińska, Człowiek i tożsamość narodowa poza granicami kraju. Dzieje Archiwum Polskiego Hospicjum i Kościoła św. Stanisława w Rzymie w perspektywie dalszych badań, „Studia Pelplińskie” 56, 2022, s. 357–377, ISSN 0239-4456, eISSN 2391-8713, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SPLP.2022.021.