Filozoficzne podstawy współczesnych sporów cywilizacyjnych

Celem badań jest ukazanie efektów analiz obszaru problemowego ujawniającego się w wyniku oddziaływania na siebie i wzajemnego przenikania myślenia religijnego i dotyczącego tworzenia bezpieczeństwa narodowego Polski.

Kierownik projektu: dr hab. Karolina Kochańczyk-Bonińska.

 

Rezultaty projektu:

Bazyli Wielki, Przeciw Eunomiuszowi, tłumaczenie z języka greckiego i opracowanie, w: Eunomiusz i jego adwersarze, t. I, red. K. Kochańczyk – Bonińska, M. Przyszychowska, T. Stępień, Warszawa 2021, s. 111–269.

Eunomiusz i jego adwersarze, t. I, red. K. Kochańczyk–Bonińska, M. Przyszychowska, T. Stępień, Warszawa 2021.

K. Kochańczyk-Bonińska, “Perichōrēsis” w: Brill Encyclopedia of Early Christianity Online, ed. D. G. Hunter, P. J.J. van Geest, B. J. Lietaert Peerbolte. First published online: 2021.

K. Kochańczyk-Bonińska, Perichoresis in Christological Debat – the meaning and use of the term, w: Patrologie und Oekumene. Theresia Hainthaler zum 75. Geburtstag, ed. von P. Knauer, A. Riedl (Herausgeberin), D. W. Winkler, Freiburg-Basel-Wien 2022, s. 34–348.

K. Kochańczyk-Bonińska, Woman – the image of God in ‘On the Origin of Humanity’, w: Imago Dei. Froscher aus dem Osten und Westen Europa san den Quellen des gemeinsamen Glaubens, ed. T. Hainthaler, F. Mali, G. Emmenegger, A. Morozov, Insbruck-Wien, 2021, s. 284–291.