Od tożsamości do bezpieczeństwa

Centrum jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną.

Celem Centrum jest:

  1. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań interdyscyplinarnych w zakresie problematyki tożsamości, dialogu i bezpieczeństwa;
  2. organizacja debat eksperckich i wykładów otwartych oraz promocja tych wydarzeń, a także ich digitalizacja, tłumaczenie i upowszechnianie;
  3. moderowanie grantów badawczych w ramach przyznanych środków;
  4. tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych;
  5. pozyskiwanie środków z zewnętrznych źródeł na realizację badań i włączanie w nie pracowników Uniwersytetu oraz naukowców z innych ośrodków;
  6. popularyzacja i upowszechnianie wyników badań;
  7. wykonywanie ekspertyz i opinii.

Centrum zostało powołane do istnienia przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzego Z. Nowaka 8 marca 2021 roku (Zarządzenie Rektora nr 34).

Wcześniej (17 lutego 2021 roku) Senat Uniwersytetu Warszawskiego wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej pn. Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość – Dialog – Bezpieczeństwo” (Uchwała Senatu nr 24).