Opracowanie założeń upowszechniania wiedzy na temat Polaków w historii Imperium Osmańskiego i Turcji przy wykorzystaniu źródeł z Biblioteki Polskiej w Paryżu

Celem projektu jest opracowanie koncepcji, zebranie materiałów i rekomendacji do zorganizowania wystawy popularyzującej wiedzę o Polakach w historii Imperium Osmańskiego i Turcji.