Polityki tożsamości. Wpływ polityk tożsamości na ład polityczny państwa. Pilotaż

Celem badań jest poddanie analizie nowych ruchów politycznych opartych o tzw. polityki tożsamości (jak: ruch Black Lifes Matter i jego warianty odnoszące się do innych grup rasowych czy etnicznych, doktrynę gender i grupy budowane wokół niej czy ruch LGBT). Trzy poziomy badań: 1) podstaw antropologiczno-aksjologicznych wybranych ruchów politycznych (gdzie hipotezą jest ich genetyczny rodowód od neomarksistowskich założeń: dychotomii postęp-reakcja, istnienia fałszywej świadomości oraz awangardy poszczególnych ruchów); 2) analiz porównawczych dotyczących sposobu funkcjonowania tych ruchów w tzw. państwach zachodu – rozsadnikach nowych idei politycznych; 3) analiz dotyczących implementacji doktryn i ruchów na gruncie polskim oraz ich wpływu na krajowy ład polityczny.

Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Szczepański.

 

Rezultaty projektu:

1) Wywiady i artykuły popularyzatorskie w prasie:

J. Szczepański, Centrum świata jest dziś na Pacyfiku [wywiad prowadziła red. Anna Wittenberg], „Dziennik Gazeta Prawna”, 4 listopada 2022, https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/58666,4-listopada-2022/75209,Dziennik-Gazeta-Prawna/791303,Centrum-swiata-jest-dzis-na-Pacyfiku.html.

J. Szczepański, Komentarz po wyborach w USA, Kalejdoskop Radia Gdański 23 listopada 2022.

J. Szczepański, Komentarz przed wyborami w USA – analiza wpływu polityki tożsamości na kampanię i wybory, Kalejdoskop Radia Gdańsk 2 listopada 2022 r.

J. Szczepański, Narracja republikańska mówi, że nie ma czeków za darmo [wywiad dla DoRzeczy], „Do Rzeczy” 5 listopada 2022, https://dorzeczy.pl/opinie/365500/wybory-w-usa-wybory-do-kongresu-prof-szczepanski-komentuje.html.

J. Szczepański, Wynik Republikanów jest słaby [wywiad dla DoRzeczy], „Do Rzeczy”, 14 listopada 2022, https://dorzeczy.pl/opinie/369319/prof-szczepanski-wynik-republikanow-jest-slaby.html.

J. Szczepański, Wywiad dot. Wyborów w USA dla Państwowego Radia Litewskiego (LRT), 9 listopada 2022 r., https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000241402/santara-audycja-w-jezyku-polskim-panno-swieta-co-w-ostrej-swiecisz-bramie?fbclid=IwAR0npSX2QRTSYj-7FJDWnKBSrCzKZpTDMBIpf3jOzewzYY5Q0OmINVVkfM8.

 

2) Podcast „Anglosfera”:

#1 Anglosfera – Czym jest Anglosfera? – https://youtu.be/Orx1W385TFA

#2 Anglosfera – Jaki wpływ mają wybory połówkowe w Stanach
Zjednoczonych? –
https://youtu.be/zeMWQmKHqTc

#3 Anglosfera – Czy brytyjskość jest w modzie, jaki los czeka
Zjednoczone Królestwo? –
https://youtu.be/0s-jE1or614

#4 Anglosfera – Czy USA jest państwem policyjno-wojskowym? – https://youtu.be/x7anSe73veE

#5 Anglosfera – Czy w USA rzeczywiście występuje systemowy rasizm? – https://youtu.be/tg2OSd36kyg