Od tożsamości do bezpieczeństwa. Przygotowanie badań dotyczących funkcjonowania Polonii w Irlandii

Na przedsięwzięcie składają się działania mające na celu opracowanie koncepcji wieloaspektowych badań Polonii w Irlandii, tak aby móc wypracować rekomendacje pozwalające w przyszłości wzmocnić tworzenie bezpieczeństwa (tożsamościowego, kulturowego, ideowego, personalnego, strukturalnego, zdrowotnego, ekonomicznego) polskiej mniejszości zamieszkującej w tamtejszym kraju.

Rezultaty projektu:

J. Płachecki, C. Smuniewski, K. Kochańczyk-Bonińska, Polish Organizations in Ireland . A Stimulus for Research on the National Security of the Republic of Poland, „Studia i Analizy Nauk o Polityce” 2023, 1, s. 121-141, https://doi.org/10.31743/sanp.14754.