Publikacje Centrum:

C. Smuniewski; P. Sporek Powrót do ojczyzny? Patriotyzm wobec nowych czasów. Kontynuacje i poszukiwania

C. Smuniewski; A. Massa; A. Zanini Person Nation State

M. Składanowski Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej