Wojna Rosji przeciwko Ukrainie oczami duchownych chrześcijańskich z Ukrainy

W Uniwersytecie Warszawskim prowadzone są różnorakie badania z nauk społecznych. Jednym z obszarów badań jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie. Podjąłem się prowadzenia badań mających na celu poznanie opinii chrześcijańskich duchownych z Ukrainy właśnie o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. Chodzi mi o to, aby zaprezentować międzynarodowemu gronu odbiorców działania chrześcijańskich duchownych w napadniętej Ukrainie, a także ich opinie na temat obecnej sytuacji. Zebrane wypowiedzi posłużą jedynie celom naukowym, zostaną zaprezentowane zbiorczo i w pełni anonimowo. Jestem przekonany, że dzięki zebranym danym i ich analizie będę mógł językiem nauki pokazać oblicze chrześcijaństwa ujawniające się w kontekście wojny. Każda wypowiedź ma dla mnie znaczenie.

Projekt jest realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość – Dialog – Bezpieczeństwo” we współpracy z Fundacją Charytatywną Jana Pawła II we Lwowie reprezentowaną przez ks. Oleha Salamona.

Kierownik projektu badawczego

ks. dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

Członkowie zespołu

dr hab. Andrzej Proniewski, prof. ucz. (Uniwersytet w Białymstoku)
ks. Oleh Salamon (Fundacja Charytatywna Jana Pawła II we Lwowie)
Błażej Bado (Uniwersytet Warszawski)
Krzysztof Paweł Kądzielski (Uniwersytet Warszawski)
dr Rafał Boguszewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Mateusz Drewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

Konsultanci
prof. dr hab. Beata Łaciak (Akademia Sztuki Wojennej)
prof. dr hab. Marcin Składanowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka, prof. ucz. (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
dr hab. Karolina Kochańczyk-Bonińska (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Rafał Leśniczak, prof. ucz. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
dr hab. Henryk Litwin (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
dr hab. Agnieszka Łukasik Turecka, prof. ucz. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Ewa Maria Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jarosław Szczepański (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Ilona Urych (Akademia Sztuki Wojennej)
dr Marzenna James (Princeton University)
dr Konrad Majka (Uniwersytet Warszawski)