Współpraca z badaczami

Zapraszamy do współpracy naukowców zajmujących się badaniami pokrewnymi z działalnością Centrum. Nasz zespół chętnie wesprze Państwa swoją wiedzą i doświadczeniem tak w przygotowaniu koncepcji badań, jak i na etapie pozyskiwania funduszy.

Współpraca z otoczeniem biznesowym

Korzyści ze współpracy z Centrum „Tożsamość – Dialog – Bezpieczeństwo”:

 • Promocja medialna Partnerów w środowisku akademickim
 • Promocja Partnerów podczas seminariów, konferencji, paneli
 • Tworzenie pozytywnego obrazu Partnera
 • Urzeczywistnianie na Uniwersytecie Warszawskim „społecznej odpowiedzialności biznesu”
 • Promocja „społecznej odpowiedzialności biznesu” w polskich realiach
 • Udział w projektowaniu i realizowaniu badań z zakresu bezpieczeństwa narodowego Polski i bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Udział Partnerów w Radzie Interesariuszy Centrum
 • Pokazywanie Partnera jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego
 • Tworzenie pozytywnego otoczenia firmy, co przyczynia się do dobrego odbioru społecznego
 • Współkształtowanie warunków zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego

Osoby studiujące

40 500

Doktoranci

2 500

cudzoziemncy uczący się na UW

4 800

Uczestnicy studiów podyplomowych

2 100

pracownicy

7 500

Partnerzy krajowi i zagraniczni

1 000