Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ

Przedmiotem projektu jest opracowanie oraz przeprowadzenie badań bezpieczeństwa asymetrycznych algorytmów szyfrowania, uzgadniania klucza (KEM lub KEX) i podpisu cyfrowego, które będą odporne na zagrożenia wynikające z możliwości realizacji obliczeń na komputerze kwantowym. W ramach projektu planowane jest przeanalizowanie publicznie dostępnych algorytmów postkwantowych i zaproponowanie kryptosystemów realizujących funkcjonalność szyfrowania, uzgodnienia/wymiany kluczy i podpisu cyfrowego. Nowe algorytmy zostaną przeanalizowane pod kątem oferowanego poziomu bezpieczeństwa i zaimplementowane w postaci Demonstratora Technologii, który będzie stanowił referencyjną implementację.

 

Strony uczestniczące w projekcie:

Projekt NCBiR – realizacja w ramach umowy konsorcjum pomiędzy: 

– Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider,

 – Federacja Akademii Wojskowych,

– Uniwersytet Warszawski (Interdyscyplinarne Centrum Badawcze UW „Tożsamość – Dialog – Bezpieczeństwo”),

– SONOVERO R&D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

– Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.