Ideą wolontariatu w Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość – Dialog – Bezpieczeństwo” jest promocja nauki i nawiązywanie współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych. Punktem wyjścia jest tożsamość i bezpieczeństwo człowieka, które są podstawą do prowadzenia interdyscyplinarnego dialogu. Wśród działań sprzyjających rozwojowi nauki można wskazać w szczególności debaty oksfordzkie, które służą prezentacji opracowywanych koncepcji badawczych i wymianie argumentów, a także wykłady specjalistyczne, dla których Centrum przygotowuje ramy dyskusyjne. Przywiązujemy również wagę do zaznajomienia młodych osób, w tym badaczek i badaczy, z możliwościami, jakie daje poszerzanie własnych horyzontów naukowych.

 

Podstawą funkcjonowania wolontariatu Centrum jest regulamin wolontariatu, któremu podlegają wszystkie osoby zaangażowane w jego pracę.

 

 

 

 

Osoby zainteresowane współpracą serdecznie zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem ds. wolontariatu mgr. Krzysztofem Pawłem Kądzielskim pod adresem e-mail: k.kadzielski@uw.edu.pl

Koordynator ds. wolontariatu
mgr Krzysztof Paweł Kądzielski