Szkolnictwo wyższe wyznaniowe w Polsce - doświadczenia i perspektywy

Głównym celem badań jest analiza statusu szkolnictwa wyższego wyznaniowego w Polsce poprzez ukazanie jego historii, stanu obecnego i jego dalszych perspektyw rozwoju oraz analiza porównawcza rozwiązań przyjętych w innych krajach.