Karolina Kochańczyk-Bonińska

Published: 2022 | DOI: 10.58183/pjps.03032022

How to cite

Kochańczyk-Bonińska K., Ekoteologia by Jarosław Babiński, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR: Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, Warszawa 2020, pp. 247, „Polish Journal of Political Science”, 2022, Vol. 8, Issue 3, pp. 61–64, DOI: 10.58183/pjps.03032022.