Krzysztof Paweł Kądzielski

Published: 2023 | DOI: 10.58183/pjps.03062023

How to cite

Kądzielski K.P., Migracje a religia. Studia z „Mondi Migranti”, Andrea Torre, Andrea Zanini, Agostino Massa, Cezary Smuniewski, Konrad Majka (eds.), Wydawnictwo Instytutu o Polityce, Warszawa 2023, pp. 228, ISBN 978-83-963786-7-5, „Polish Journal of Political Science”, 2023, Vol. 9, Issue 3, pp. 60–65, DOI: 10.58183/pjps.03062023.