You are currently viewing Ogólnopolska konferencja naukowa „Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Teoria i praktyka”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Teoria i praktyka”

W najbliższy piątek (tj. 10.03) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Teoria i praktyka”, której Centrum jest współorganizatorem.

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie. Realizacji tego celu sprzyjać będzie wymiana poglądów oraz prezentacja i weryfikacja osiągnięć naukowych i praktycznych we współczesnej przestrzeni bezpieczeństwa. Za punkt wyjścia przyjęto założenie, w myśl którego bezpieczeństwo stanowi kategorię dynamicznie kształtującą zarówno dyskurs społeczny, jak i naukową płaszczyznę badawczą.

Program konferencji

9:30 – 10:00 – Przybycie uczestników

10:00 – 10:10 – Rozpoczęcie konferencji – Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Cezary Smuniewski

Panel I

moderator: dr hab. Jarosław Szczepański

10:10 – 10:30 – Interdyscyplinarność – współczesne wyzwanie dla nauk o bezpieczeństwie – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

10:30 – 10:50 – Badania interdyscyplinarne. Perspektywa humanistyczna, teologiczna i społeczna – dr hab. Jarosław Babiński, prof. UKSW

10:50 – 11:20 – Transdyscyplinarność badań w naukach o bezpieczeństwie ograniczenia i perspektywy – dr Mateusz Kuczabski

11:20 – 11:30 – Polityka bezpieczeństwa państwa. Perspektywa interdyscyplinarna – dr hab. Cezary Smuniewski

11:30 – 11:50 – Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji – dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr

11:50 – 12:10 – Budowanie odporności społeczeństwa na zagrożenia – płk dr hab. inż. Andrzej Soboń, prof. ASzWoj

12:10 – 12:30 – Społeczne inicjatywy na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie – dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UP

12:30 – 12:50 – Wojna w Ukrainie a edukacja dla bezpieczeństwa w Polsce  – dr hab. Ilona Urych, prof. ASzWoj

12:50 – 13:30 – Dyskusja

13:30 – 15:30 – Przerwa obiadowa

Panel II

moderator: dr hab. Przemysław Wywiał

link: https://meet.google.com/jzr-dbno-zwi

15:30 – 15:45 – Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zapewnianiu bezpieczeństwa terrorystycznego – dr hab. Andrzej Czop, prof. WSB w Chorzowie

15:45 – 16:00 – Perspektywa „gender studies” w naukach o bezpieczeństwie – dr Barbara Drapikowska

16:00 – 16:15 – Rola kultury fizycznej w kształtowaniu osobowości żołnierzy – mjr mgr Radosław Natora

16:15 – 16:30 – Proces kształcenia dzieci i młodzieży z zakresu dbania o bezpieczeństwo – mgr Agnieszka Kojło

16:30 – 16:45 – Edukacja dla bezpieczeństwa na przykładzie mediów społecznościowych policji – mgr Jadwiga Korszniak

16:45 – 17:00 – Znaczenie wybranych służb w przeciwdziałaniu zagrożeniom o charakterze niemilitarnym na przykładzie zagrożeń epidemiologicznych – studium przypadku pandemii Covid-19  – mgr Żaneta Zając

17:00 – 17:15 – Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w dużych centrach biurowo-usługowych – mgr Krzysztof Czop

17:15 – 17:30 – Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego w polskiej debacie eksperckiej – mgr Piotr Głowacki

17:30 – 18:00 – Dyskusja

18:00 – 18:30 – Podsumowanie konferencji – Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Cezary Smuniewski

Organizatorzy:

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość – Dialog – Bezpieczeństwo”

Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Komitet naukowy

prof. dr hab. Olga Wasiuta

płk dr hab. Andrzej Soboń, prof. ASzWoj

płk dr hab. Zbigniew Leśniewski, prof. ASzWoj

dr hab. Ilona Urych, prof. ASzWoj

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź

dr hab. Cezary Smuniewski

dr hab. Karolina Kochańczyk-Bonińska

dr hab. Jarosław Szczepański

dr hab. Przemysław Wywiał

dr hab. Andrzej Czop

dr Mateusz Kuczabski

dr Marcin Mazurek

Komitet organizacyjny

mgr Błażej Bado: b.bado@uw.edu.pl

mgr Krzysztof Kądzielski: k.kadzielski@uw.edu.pl