You are currently viewing II Ogólnopolska konferencja naukowa „Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie Teoria i praktyka”

II Ogólnopolska konferencja naukowa „Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie Teoria i praktyka”

W najbliższy piątek (tj. 16.02) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Teoria i praktyka II”, której Centrum jest współorganizatorem.

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia nauk o bezpieczeństwie. Realizacji tego celu sprzyjać będzie wymiana poglądów oraz prezentacja i weryfikacja osiągnięć naukowych i praktycznych we współczesnej przestrzeni bezpieczeństwa. Za punkt wyjścia przyjęto założenie, w myśl którego bezpieczeństwo stanowi kategorię dynamicznie kształtującą zarówno dyskurs społeczny, jak i naukową płaszczyznę badawczą.

Konferencja realizowana będzie w formie dwóch paneli: stacjonarnego (Uniwersytet Warszawski – siedziba Centrum) i zdalnego (Google Meet), podczas których zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań oraz doświadczenia w zakresie nauk o bezpieczeństwie.

Program konferencji

9:30 – 10:00 – Przybycie uczestników

10:00 – 10:10 – Rozpoczęcie konferencji – Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość – Dialog – Bezpieczeństwo” dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ucz.

Panel I

moderator: dr hab. Jarosław Szczepański

10:10 – 10:30 – Metodologiczne wyzwania nauk o bezpieczeństwie – prof. dr hab. Bogusław Jagusiak (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego)

10:30 – 10:50 – Aksjologia współczesnych nauk o bezpieczeństwie – dr hab. Sławomir Bylina,  prof. ucz. (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

10:50 – 11:20 – Potrzeby Polaków z Ukrainy podczas wojny Rosji przeciwko Ukrainie – dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)

11:20 – 11:40 – Młodzież ukraińska wobec rosyjskiego ataku na ich ojczyznę – dr hab. Ilona Urych, prof. ucz. (Akademia Sztuki Wojennej)

11:40 – 12:00 – Wielka Brytania wobec agresji przeciwko Ukrainie – dr hab. Przemysław Wywiał, prof. ucz. (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

12:00 – 12:20 – Komunikacja instytucjonalna w systemie bezpieczeństwa narodowego RP – dr Mariusz Boguszewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

12:20 – 13:00 – Dyskusja

13:00 – 15:00 – Przerwa

Panel II

moderator: dr hab. Przemysław Wywiał, prof. ucz.

link: https://meet.google.com/jtc-ixem-wou

15:00 – 15:15 – Propozycje rozwiązań prawnych ukierunkowanych na podniesienie efektywności specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych ochrony w obszarze realizacji zadań antyterrorystycznych – dr hab. Andrzej Czop, prof. ucz. (Uniwersytet WSB Merito Chorzów)

15:15 – 15:30 – Nauczanie komunikacji strategicznej w środowisku wojskowym. Wyniki badań empirycznych – dr Marlena Zadorożna (Akademia Sztuki Wojennej)

15:30 – 15:45 – Przedmiot „edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach średnich z perspektywy wzmacniania bezpieczeństwa narodowego Polski – mgr Agnieszka Homoncik

15:45 – 16:00 – Legia Akademicka w edukacji na rzecz bezpieczeństwa – mgr Jadwiga Korszniak (Akademia Sztuki Wojennej)

16:00 – 16:15 – Cesja wierzytelności w zabezpieczeniu płynności finansowej przedsiębiorstwa – mgr Bartosz Baranowski (Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie)

16:15 – 16:30 – Migracje początku XXI wieku a społeczeństwo polskie – mgr Konstancja Konstanty (Akademia Sztuki Wojennej)

16:30 – 16:45 – Operacja wojskowa „Iraqi freedom” a bezpieczeństwo Iraku – Roksana Hutyra, Maria Kęder (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

16:45 – 17:00 – Bezpieczeństwo Polski a wojna Rosji w Ukrainie – lic. Anna Staszczak (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

17:00 – 17:15 – Dyskusja

17:15 – 17:30 – Podsumowanie konferencji – Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość – Dialog – Bezpieczeństwo” dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ucz.

Organizatorzy

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Warszawskiego „Tożsamość – Dialog – Bezpieczeństwo”

Centrum Studiów i Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komitet naukowy

prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

prof. dr hab. Olga Wasiuta

płk dr hab. Andrzej Soboń, prof. ucz.

dr hab. Ilona Urych, prof. ASzWoj

dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. ucz.

dr hab. Cezary Smuniewski, prof. ucz.

dr hab. Przemysław Wywiał, prof. ucz.

dr hab. Sławomir Bylina,  prof. ucz.

dr hab. Jarosław Szczepański

Komitet organizacyjny

mgr Jadwiga Korszniak, e-mail: korszniakjadwiga@gmail.com

mgr Konstancja Konstanty, e-mail: kkonstanty07@wp.pl

mgr Błażej Bado

mgr Dominika Trojanowska

lic. Anna Staszczak

Zgłoszenia (tytuł wystąpienia oraz streszczenie) prosimy przesyłać do 14 lutego br. na adres: korszniakjadwiga@gmail.com lub kkonstanty07@wp.pl