You are currently viewing Kadry dla przyszłości – Kadry dla przemysłu

Kadry dla przyszłości – Kadry dla przemysłu

8 listopada 2022 roku dr hab. Jarosław Szczepański oraz dr hab. Cezary Smuniewski byli uczestnikami paneli dyskusyjnych na konferencji „Kadry przyszłości – kadry przemysłu”, zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

Do wystąpienia dr hab. Jarosława Szczepańskiego – rozpoczynającego się od 2:12:28 – odsyła następujący link: https://youtu.be/uylHM89h9Gw?t=7948.

Do wystąpienia dr hab. Cezarego Smuniewskiego – rozpoczynającego się od 3:13:01 – odsyła następujący link: https://www.youtube.com/watch?v=uylHM89h9Gw&t=7948s.